Surah 21-30

Bismillah Hirahamah Niraheem
21.Surah Anbiya (112 ayats)

22.Surah Hajj (78 ayats)

23.Surah Muminun (118 ayats)

24.Surah Nur ( 64 ayats)

25.Surah Furqan (77 ayats)

26.Surah Shu’ara ( 227 ayats)

27.Surah Naml (93 ayats)

28.Surah Qasas (88 ayats)

29.Surah Ankabut (69 ayats)

30.Surah Rum (60 ayats)

Advertisements