கவலைப்படாதீர்

லா தஹ்ஜான்” (கவலைப்படாதீர்) என்பது ஆய்த் இப்ன் அப்துல்லாஹ் அல்-ஃகர்னி அவர்களின் மிகச் சிறந்த புத்தகமாகும். இதனால் அல்லாஹ்வின் ﷻ அருளால் பயனடைந்தவர்கள் ஏராளம். இதனின் தமிழாக்கம் http://theheartopener.wordpress.com  என்ற வலைப்பதிவிலுருந்து இங்கு வழங்கப்படும் இன்ஷாஅல்லாஹ். வல்ல அல்லாஹ் ﷻ இதனை எற்பானாக மேலும் நம் அனைவரையும் இதனால் பயனடையச் செய்வானாக! ஆமீன்

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s