தமிழ்

அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்…

உருது மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் இஸ்லாம் தொடர்பான பல நல்ல புத்தகங்ள் உள்ளன. நம் தமிழ் முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகள் பயன் பெறுவதற்காக அதன் தமிழாக்கம் இப்பகுதியில் இடம்பெறும் இன்ஷா அல்லாஹ்…

எங்களுடைய இந்த பணியை இறைவன் ஏற்றுக் கொண்டு, அதனை எளிதாக்கி தொடர்ந்து எழுத வலிமையை தந்தருள்வானாக…ஆமின்..

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s